Nová cena JUTAFOL MASTIC

 25. 6. 2024

Vážení zákazníci,

Z důvodu navýšení naší nákupní ceny tmelu pro parotěsné napojení parozábran Jutafol Mastic (kód 5910) jsme nuceni zvednout základní cenu ze 304 Kč na 335 Kč bez DPH. Nová cena bude platit od 1.7.2024.