Bezpečný pohyb po střeše zajistí kvalitní střešní doplňky i jejich pravidelná revize

Aby stavba vyhověla normovým/zákonným požadavkům, je třeba vytvořit podmínky pro bezpečný pohyb po střeše i poté, kdy sundáme lešení. Střecha za tím účelem musí být vybavena prvky pro bezpečný pohyb.

Přečíst